Velkommen til Krigsskolens venner


Krigsskolens venner (Military Academy Alumni) ble stiftet 1. juni 1991, i forbindelse med 10-årsjubileet til kull 78-81. Foreningen ble konstituert 24. november 1993.


Vedtektene våre sier bl a at KSV:

·         Har som formål å arbeide for at Krigsskolens historie og tradisjoner blir ivaretatt og videreført.

·         Skal ved hjelp av de ressurser medlemmene utgjør arbeide aktivt for å gjøre kjent de kvaliteter og verdier som formidles i Krigsskolens utdannelse.

·         Skal gjennom det nettverk tidligere kadetter representerer være et forum for utveksling av erfaringer og støtte for Krigsskolen.

·         Skal være det foretrukne nettverket for faglig og sosial kontakt mellom personer med krigsskolebakgrunn. Gjennom aktiv bruk av foreningens hjemmeside på Internett, deltakelse i aktiviteter i foreningens regi og i Krigsskolens regi skal foreningen bidra til slik kontakt. 


Hvem kan bli medlem - og hvordan?

Kadetter, offiserer med krigsskoleutdanning og alle nåværende og tidligere sivilt og militært ansatte ved Krigsskolen kan opptas som medlemmer av foreningen.

Med krigsskole forstås her ettårig, toårig og treårig krigsskole, Krigsskolens kvalifiseringskurs og Krigsskolen Gimlemoen.

Kadetter av alle kategorier ved Krigsskolen kan bli medlemmer fra den dato de er tatt opp ved skolen. 

Livsvarig medlemsavgift er pr 17/4 - 2013 fastsatt til kr 500.-


Hvordan bli medlem...

(1A) Betaling med VIPPS:

Velg "Betal til" og søk: Krigsskolens venner (alt. 75291) og VIPPS beløpet. Bruk meldingsfeltet til: Fullt navn - kull [årstall]


(1B) Betaling via nettbank:
Beløpet settes inn på kontonummer: 1503.12.17579 


(2) Deretter: Fyll ut vedlegget: MedlemKSV.xlsx

Legg dette ved i en e-post som du sender til rekrutteringsansvarlig: Hans Petter Herland (hh@bestia.no). Oppgi fullt navn, adresse, KS-kull og e-post.Sivile medlemmer oppgir når de begynte (og evt. sluttet) å jobbe på KS.


Hva får du som medlem?

Først og fremst våre to faste årlige møter vår og høst, med interessante diskusjoner om aktuelle emner. Gjennom generalforsamlingen som avholdes i tilknytning til vårmøtet er du med på å bestemme hva foreningen skal gjøre.  


Nyheter

Sjef Hæren og KSV kommenterer T-10-saken i Forsvarets Forum
Fryktelig trist !Hærsjef Odin Johannessen mener Forsvaret står i fare for å miste et kulturhistorisk ankerfeste. Les hele artikkelen på Forsvaret Forums…
FD har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å selge T-10
Krigsskolens venner har mottatt svar på sin henvendelse til FD om bevaring av T-10. Det fremgår av svaret at FD har…
Oppdatering vedrørende T-10
15 mai var KSV i møte med FD vedrørende T-10s fremtid. Vi fikk da informasjon om at departementet planlegger å…