Velkommen til Krigsskolens venner


Krigsskolens venner (Military Academy Alumni) ble stiftet 1. juni 1991, i forbindelse med 10-årsjubileet til kull 78-81. Foreningen ble konstituert 24. november 1993.


Vedtektene våre sier bl a at KSV:

·         Har som formål å arbeide for at Krigsskolens historie og tradisjoner blir ivaretatt og videreført.

·         Skal ved hjelp av de ressurser medlemmene utgjør arbeide aktivt for å gjøre kjent de kvaliteter og verdier som formidles i Krigsskolens utdannelse.

·         Skal gjennom det nettverk tidligere kadetter representerer være et forum for utveksling av erfaringer og støtte for Krigsskolen.

·         Skal være det foretrukne nettverket for faglig og sosial kontakt mellom personer med krigsskolebakgrunn. Gjennom aktiv bruk av foreningens hjemmeside på Internett, deltakelse i aktiviteter i foreningens regi og i Krigsskolens regi skal foreningen bidra til slik kontakt. 


Hvem kan bli medlem?

Kadetter, offiserer med krigsskoleutdanning og alle nåværende og tidligere sivilt og militært ansatte ved Krigsskolen kan opptas som medlemmer av foreningen.

Med krigsskole forstås her ettårig, toårig og treårig krigsskole, Krigsskolens kvalifiseringskurs og Krigsskolen Gimlemoen.

Kadetter av alle kategorier ved Krigsskolen kan bli medlemmer fra den dato de er tatt opp ved skolen. 

Livsvarig medlemsavgift er pr 17/4 - 2013 fastsatt til kr 500.-


Beløpet settes inn på kontonummer: 15031217579. 

Deretter: Klikk her og send en mail til sekretæren der du oppgir fullt navn og adresse, KS-kull og e-mail. Sivile medlemmer oppgir når de begynte (og evt. sluttet) å jobbe på KS.

Fyll ut vedlegget: MedlemKSV.xlsx


Hva får du som medlem

Først og fremst våre to faste årlige møter vår og høst, med interessante diskusjoner om aktuelle emner. Gjennom generalforsamlingen som avholdes i tilknytning til vårmøtet er du med på å bestemme hva foreningen skal gjøre.  


Nyheter

T-10s fremtid er usikker
Som mange av dere vet, er det behov for et svært omfattende vedlikeholdsløft for "Den Gamle Krigsskole" i Tollbugata 10.…
Høstmøtet 2017 - 20. september - Tema: Utdanningsreformen
Velkommen til KS-venners høstmøte på Krigsskolen Linderud - onsdag 20 september, 2017.Møtet begynner kl 1800. Registrering i vakten ved ankomst.…
Invitasjon - Markering av Ob Angells fødselsdag - 22/8
Vi markerer Oberst Henrik August Angell (1861-1922) sin fødselsdag. Markeringen gjennomføres den 22. august kl 1900, ved statuen av ham, på plenen…